BIRO Visoko: Obavijest o realizaciji mjera “Druga prilika 2022”

Dijeli

Obavještavaju se nezaposlene osobe da se u ponedjeljak, 05.09.2022. godine, mogu prijaviti na mjeru “Druga prilika 2022” u okviru Programa sufinansiranja samozapošljavanja – Start up 2022.

Prijave će se zaprimati u vremenu od 08:00 do 15:00 sati, pa do utroška sredstava.

Nezaposlene osobe koje se prijavljuju na mjeru “Druga prilika 2022”, popunjavaju prijavni obrazac (Obrazac DP 2022), koji se nalazi na linku dole objavljenom na stranici Službe za zapošljavanje ZDK (zdk-szz.ba) i Federalnog zavoda za zapošljavanje (fzzz.ba), a isključivo ga šalju na e-mail adresu: kontakt@zdk-szz.ba

Ukoliko je to moguće, prijavne obrasce popunjavati elektronskim putem.

Sa jedne e-mail adrese je moguće poslati samo jednu prijavu. Ukoliko sa iste e-mail adrese bude dostavljeno više prijava, kao validna će se uzeti samo ona koja je prva dostavljena.

Prijave na mjeru se evidentiraju u realnom vremenu, po datumu i vremenu primanja e-maila. Sve prijave će, u skladu sa pravilima Programa, biti provjerene. Služba će na svojoj web stranici postaviti informaciju o prispjelim prijavama nezaposlenih osoba, sa statusom ‘na provjeri’, ‘odobreno’ i ‘na čekanju’.

Nezaposlena osoba/aplikant mora biti prijavljena na evidenciji nezaposlenih Službe minimalno dan prije podnošenja Obrasca prijave – Druga prilika (Obrazac DP 2022).

NAPOMENA: Nakon što Služba provjerom utvrdi koje su od prijavljenih nezaposlenih osoba kvalificirane za učešće u Programu, Služba poziva nezaposlenu osobu/aplikanta da u roku od 60 dana od dana obavještenja, dostavi potrebnu dokumentaciju za zaključivanje ugovora o sufinansiranju samozapošljavanja do utroška raspoloživih sredstava utvrđenih budžetom za navedenu mjeru.

Obrazac prijave DP 2022 se može preuzeti i na web stranici Zavoda i na web stranici Službe.

(zdk-szz.ba)