BIRO RADA VISOKO: Javni poziv za učešće u realizaciji Programa sufinansiranja samozapošljavanja START-UP 2022.

Dijeli

Obavještavamo nezaposlene osobe da će JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, dana 12.10.2022. godine, objaviti Javni poziv za učešće u realizaciji Programa sufinansiranja samozapošljavanja START-UP 2022. Tekst Programa i obrazac prijave dostupni su na web portalu Službe zdk-szz.ba

Zainteresovane nezaposlene osobe mogu se prijaviti na Javni poziv od 12.10.2022. godine u vremenu od 07:30 do 15:00 sati, pa do utroška sredstava.

Nezaposlene osobe koje se prijavljuju na Program, popunjavaju obrazac Prijave koji se nalazi na web portalu i isključivo ga šalju na e-mail adresu: kontakt@zdk-szz.ba

Sa jedne e-mail adrese je moguće poslati samo jednu prijavu. Ukoliko sa iste e-mail adrese bude dostavljeno više prijava, kao validna će se uzeti samo ona koja je prva dostavljena.

Prijave na mjeru se evidentiraju u realnom vremenu, po datumu i vremenu primanja e-maila. Sve prijave će, u skladu sa pravilima Programa, biti provjerene. Kategorije nezaposlenih osoba koje imaju prednost pri odobravanju sredstava za sufinansiranje samozapošljavanja su naveden u tački 4. Programa. Odmah nakon uspješne kontrole ispunjavanja uslova iz Javnog poziva, Služba će obavijestiti nezaposlenu osobu o narednim koracima.

 

(Biro rada Visoko)