Asfaltiranje pristupnog puta Staroj džamiji u Goduši bit će finansiran od strane Grada Visoko

Dijeli

Danas smo posjetili naše vrijedne mještane u Goduši koji su pokrenuli akciju uređenja pristupnog puta prema Staroj džamiji koja je izgrađena 1565/66. godine. U 2019. godini zajedno sa haremom proglašena je za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.

Dužina pristupnog puta je 720m. Građani su svojim ličnim doprinosom asfaltirali 70m na najkritičnijem dijelu i dalje vrijedno rade na raskresavanju rastinja i uređenju podloge samog puta.

Obzirom da se radi o nacionalnom spomeniku Bosne i Hercegovine, Grad Visoko će ako Bog da u kapitalnim ulaganjima za narednu godinu planirati asfaltiranje cijele dionice, kako bi osigurali kvalitetan pristup Staroj džamiji.

Također, dogovorili smo da se krene i s aktivnostima na pripremi projektnog zadatka za izradu projektne dokumentacije, jer objekti koji su pod zaštitom imaju posebne procedure u projektovanju, ali i saniranju. Nakon izrade projekta, tražit ćemo način kako osigurati finansijska sredstva za potpunu sanaciju Stare džamije.

Za bolje Visoko!! FB gradonačelnik Mirza Ganić