Amir Zukić Kandidat SDA Visoko za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na broju 6.

Dijeli

Amir Zukić je rođen 18. januara 1959. godine u Visokom.

1981. godine je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Postdiplomski studij upisao na istom fakultetu (smjer marketing), gdje je završio edukacioni ciklus.

Amir Zukić je u svojoj karijeri obavljao poslove:
– predsjednik Izvršnog odbora Skupštine općine Visoko,
– generalni direktor Velepromet DC d.d.,
– zamjenik ministra trgovine FBiH,
– savjetnik premijera FBiH za ekonomska pitanja,
– generalni direktor Duhanpromet d.d. Sarajevo,
– potpredsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH,
– Više od deset godina direktor je Dioničkog društva za osiguranje “VGT” Visoko.

Trenutno je na čelu Ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta u Vladi FBIH.

Otac je jednog djeteta.

Vrijedan i poduzetan. Kandidat SDA Visoko za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na broju 6.