Agro-Vis: SAOPŠTENjE ZA JAVNOST !!!

Dijeli

U političkoj debati koja je održana na Televiziji Visoko dana 16.09.2022. godine kandidatkinja političke stranke Narod i pravda Mahira Brkić iznijela je niz laži na poljoprivredne proizvođače iz Visokog, posebno se osvrčući na proizvođača Omera Čelebića, njegovu porodicu, komšije i prijatelje.

Mi znamo da je Mahiri Brkić politika porodični biznis, jer kameleonska promjena boja samo je njoj vična. Bila je BPS-a, SDA, SBB i sada NIP!

Da ironija bude veća dotična priča o poljoprovrednoj proizvodnji u Visokom, a dolazi iz Vareša, gdje je poljoprivredna proizvodnja zbog konfiguracije terena i nadmorske visine misao imenica.

Međutim, insinuirana bahatošću, ohološću i zlom osobe iz Visokog koja se također lažno bori za narod i koja joj je u toku trajanja debate poslala poruku lažnog sadržaja, Mahira je bez predhodne provjere iznijela lažne podatke protiv članova našeg udruženja i time nanijela nesagledivu štetu poljoprivrednim proizvođačima svojim klevetanjem. Zbog toga bit će pokrenut sudski postupak, jer je to jedini način da se s ovakvim lažovima direktno obračunamo!

Obzirom da je Mahira Brkić na debati pokazala svoje neznanje i paušalno izlaganje u gotovo svim segmentima zbog tačnog i istinitog informisanja građana našeg Grada moramo istaknuti sljedeće:
1. Da biste dobili podršku od ZDK morate se prijaviti na javni poziv u kojem su definisani kriteriji koje poljoprivredni proizvođač mora ispunjavati. Jedan od osnovnih uslova je posjedvanje registrovanog obrta, posjedovanja zemljišta, posjedovanje plastenika od minimalno 500 m2, izmirene obaveze prema državi, plačene doprinosi i zasijane plastenike.
2. Da biste zasijali 100m2 plastenika treba Vam zasad, folija, gnojivo i navodnjavanje. Pomenuto u prosjeku košta 1000KM.
3. Da biste dobili podršku od 5000KM od strane Kantona treba da posjedujete zasijano cca 1100m2 plastenika i ispunjene obaveze koje su navedene u stavu 1.
4. Da biste imali 1100m2 plastenika trebate investirati u njihovi nabavku 40.000,00KM.
Iz gore pobrojanih stavki i egzaktnih podataka vrlo je jasno zaključiti da biste imali 1100m2 plastenika morali ste investirati 40.000,00KM, zatim da biste imali zasijano 1100m2 plastenika trebate uložiti 11.000,00KM samo u sjeme i repromaterijal, plus radnu snagu, plus troškove poreza u iznosu od 840KM i doprinosa u iznosu od 2400 KM zbog registrovanog obrta, jer ste prijavljeni kao uposlenik. Kada ste ispunili ove uslove, prijavite se na javni poziv, pomenuto dokažete, komisija izađe na teren i provjeri, a onda vam Kanton dodijeli 4,5KM po m2 plastenika.

Radi javnosti i poštenja svih naših poljoprivrednih proizvođača, posebno onih koji su prozvani od strane lažova Mahire Brkić kandidatkinje Naroda i pravde za skupštinu kantona moramo istaknuti da:
1. Čelebić Omer ima registrovan obrt – poljoprivredna proizvodnja “Bildo Company”. Isplačene sve obaveze prema državi (porezi i doprinosi) i zasijano 1050m2 plastenika.
2. Čelebić Elmina ima registrovan obrt – poljoprivredna djelatnost “Gardenija”. Isplačene sve obaveze prema državi (porezi i doprinosi) i zasijano 1350m2 plastenika.
3. Čelebić Emir ima registrovan obrt – poljoprivredna proizvodnja “Kuse Company”. Isplačene sve obaveze prema državi (porezi i doprinosi) i zasijano 1300m2 plastenika
4. Čelebić Zinajida ima registrovan obrt – poljoprivredna djelatnost “NIS”. Isplačene sve obaveze prema državi (porezi i doprinosi) i zasijano 1600 m2 plastenika.

Nama je jasno da statistika Mahiri Brkić nije jača strana, obzirom da je po stare dane završavala fakultet u Travniku, ali nam nije jasno da joj moral dozvoljava klevetu i laž!

Mi znamo da je Mahirin muž Fahrudin Brkić bio ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije u vladi ZDK ispred SBB-a koji za Visoko u dijelu putne infrastrukture nije uradio apsolutno ništa, kao što znamo da je Mahira bila izvršna direktorica za pravna pitanja bez predhodnog iskustva s VSS-om ispred SBB-a u ŠPD-u koja je imala niz afera. Također znamo da je Mahira u vlasti s HDZ-om u Varešu i da je predsjedavajuća Općinskog vijeća Vareš i da nije u stanju urediti svoju lokalnu zajednicu, a uređivala bi kanton i držala lažni moral poljoprivrednim proizvođačima u Visokom.

Obzirom da imamo jasne dokaze pitamo Mahiru Brkić da nam kaže u kakvom je srodstvu s Džemalom Musom kako mi ne bismo govorili ili zašto ne dolazi na posao u ŠPD, a redovno uzima platu koju ne zaradi? Ptice na grani znaju da je na poslu nikada nema i da niko ne zna gdje se kreće (opa u ponedeljak je u Visokom dijelila promo materijal i vodila političku kampanju zajedno mužem – novi politički porodični biznis NIP), te da zloupotrebljava svoju poziciju u Šumsko privrednom preduzeću koje je javno. Upravo ovo će biti naši motivi da podnesemo krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu da ispitaju sve ove navode, jer nema niko pravo zloupotrebljavati položaj, a pogotovo lagati i potvarat časne borce i branioce naše države koji se pošteno bave poljoprivrednom proizvodnjom.

Sram da bude i ološ koji je poslao poruku lažnog sadržaja kao i ovog lažova Mahire Brkić koja je to izgovorila zarad prikupljanja jeftinih političkih poena!

Pozivamo sve poljoprivredne proizvođače da na izborima kazne ove uhljebe, jer oni ne mogu biti predstavnici naroda!

Udruženje Poljoprivrednika Agro-Vis