Najcitiraniji i najpriznatiji bosanskohercegovački istraživač je pedijatrijski alergolog prof. Adnan Čustović

Dijeli

Najcitiraniji i najpriznatiji bosanskohercegovački istraživač je pedijatrijski alergolog prof. Adnan Čustović sa Imperial College London-a (52,000 citata i h-indeks 106).

Sarajlija Adnan Čustović je naučnik svjetskog glasa koji je dobio je niz priznanja, među ostalim, zlatnu medalju Europskog respiratornog društva za istraživanje astme te BSACI William Frankland medalju za izvanredan doprinos kliničkoj alergiji i Nagrada predsjednika CIPP-a za istaknuta dostignuća u liječenju dječje astme. 2020. godine izabran je kao fellow Britanske akademije medicinskih nauka. Rezultati njegovih istraživanja o astmi i alergiji primjenjuju se u praksi svakodnevno.

On predvodi Grupu za pedijatrijsku alergiju u okviru Centra za pedijatriju i zdravlje djece na Imperial College London, i počasni je konsultant za pedijatrijsku alergiju u bolnici St. Mary’s i Royal Brompton bolnici.

Njegovo istraživanje fokusiralo se na porijeklo i prirodnu historiju astme i alergija kroz životni tok, s naglaskom na prevenciji i prevođenju za dobrobit pacijenata. Njegovi nalazi istraživanja su od velikog praktičnog značaja, te su informirali i promijenili nacionalne i međunarodne smjernice o prevenciji/liječenju astme. Njegove studije o alergijama na hranu značajno su utjecale na kliničku praksu. On je bio pionir u korištenju metodologija vođenih podacima u analizi složenih podataka, uključujući prvu upotrebu mašinskog učenja u respiratornoj medicini/alergiji.

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerzitet u Sarajevu 1985. godine kao jedan od najboljih u generaciji. Na istoj ustanovi magistrirao je eksperimentalnu medicinu.

Njegovo stručno usavršavanje se sastojalo od specijalističkog usavršavanja iz pedijatrije (1987-91) i uzastopnih imenovanja kao saradnik kliničkog istraživanja i specijalista za alergije (1992-98). U tom periodu mu je dodeljena nagrada mr. (1991.), doktor medicine sa zlatnom medaljom (1996.) i dr. (2000) na The University of Manchester. Nakon što je završio svoju kliničku specijalističku obuku, dobio je stipendiju za istraživače za Asthma UK. Unaprijeđen je u poziciju profesora 2002. Bio je profesor alergije na Univerzitetu u Manchesteru do septembra 2015. godine, gdje je radio kao vodeći centar za respiratornu medicinu u Institutu za translacionu medicinu.

Nosilac je počasnih profesorskih titula u Manchester-u, tako iu Cape Town, Singapur i Zagrebu).

Prof. Adnan Čustović, ili ‘Dado’ kako ga zovu prijatelji, jednostavno je rečeno gigant medicinskih nauka.

Jako je čudno da malo ljudi u Bosni i Hercegovini zna za njega i njegov rad! Idemo to promijeniti.

Edhem dr. Čustović