Nezadovoljni mještani nasellja Srhinja od nadležnih traže hitnu reakciju spram bahatog Ado-transa d.o.o.

Dijeli
Na email portala www.vimedia.info stigao je zanimljiv sadržaj zabrinutih građana, koji svojim otvorenim pismom izražavaju nezadovoljstvo nerealizovanim radovima na lokalnom putu Srhinje, Mjesna zajednica Topuzivi Polje.
Pismo prenosimo u cjelosti:
Nezadovoljni mještani nasellja Srhinja od nadležnih traže hitnu reakciju spram bahatog Ado-transa d.o.o.
Mi građani, mjesne zajednice Topuzovo Polje u više navrata smo reagovali prema mjesnoj zajednici sa cilljem da nam se da odgovor zašto se put prema Srhinju ne asfaltira, obzirom da smo dobili informaciju od strane Mjesne zajednice da je provedena kompletna tenderska procedura, potpisan ugovor s izvođačem radova firmom Ado Trans doo Visoko. Također, kazano nam je da je potpisan i ugovor s nadzornim organim firmom Perapektiva inžinjering doo Visoko. Investitor i nadzor su izvođača radova uveli u posao 14.09.2022. godine i isti je po ugovoru imao rok od 30 dana da završi posao. 
Međutim, ni danas 18.10.2022.godine radovi se ne izvode pa smo ponovo kontaktirali mjesnu zajednicu gdje su nam kazali da je izvođač radova Ado-trans d.o.o. Visoko trebao započeti radove, da je predsjednik mjesne zajednice više puta kontaktirao izvođača gdje je dobijao različite informacije o datumu ulaska u posao, da bi u posljednjem razgovoru vlasnik firme Ado Trans doo Visoko Muris Frljak bio jako bezobrazan u komunikaciji i rekao da će opstruirati realizaciju projekta do iduće godine.
S obzirom da je situacija postala ozbilljna i alarmantna i da se put prema Srhinju svakim danom sve više pretvara u makadamski, a da dolazi vrijeme jesenjih kiša i snijega, od nadležnih organa tražimo da se poduzmu sve zakonske mjere kako bi se firma Ado-trans d.o.o. Visoko, koja očito svjesno opstruira radove, kaznila u skladu sa zakonom i da se sa istom pokrene procedura prispitivanja odgovornosti.
Nesposobni izvođač Ado Trans prijavljuje se na tendere, a nije u stanju realizovati dobijene projekte, a o kvalitetu nećemo ovaj put govoriti.
Pozivamo sve građane da u budućnosti bojkotuju ovu firmu, jer svojim bahatim ponašanjem nanose štetu svim građanima!
Zabrinuti građani